Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια στις γάτες

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι ίσως το πιο συχνά εμφανιζόμενο καρδιακό νόσημα στις γάτες. Χαρακτηρίζεται από την τοπική ή διάχυτη πάχυνση των τοιχωμάτων της καρδιάς.

Εδώ, στη Sandra, μία υπερήλικη γάτα 19 χρονών, έγινε διάγνωση υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος καρδιάς. Ταυτόχρονα από τον εργαστηριακό έλεγχο διαγνώστηκε νεφρική βλάβη.

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Φαίνεται η χαρακτηριστική πάχυνση αλλά και η πλευριτική συλλογή, δηλαδή η συλλογή υγρού γύρω από τους πνεύμονες.

Έγινε θωρακοκέντηση, δηλ. παρακέντηση της θωρακικής κοιλότητας και έγινε αναρρόφηση 400ml υγρού. Εξαλείψαμε την πλευριτική συλλογή και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, βοηθήσαμε την καρδιά να συσπάται καλύτερα, η με αποτέλεσμα η Sandra παρ’όλη την προχωρημένη της ηλικία να είναι σταθερή και να έχει μία καλή ποιότητα ζωής.

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια υπερήλικης γάτας 
 
 
Υπερτροφική μυοκαρδιοπαθεια πλευριτική συλλογή