Ρινοφαρυγγικός πολύποδας σε γατάκι

case 1   case 1 1

Το γατάκι της φωτογραφίας προσκομίστηκε με δυσκολία στην αναπνοή, πυώδες έκκριμα από την μύτη και δυσκολία στην κατάποση.

Έτρωγε την μισή ποσότητα τροφής από τα αδέρφια του, δυσκολευόταν πολύ στην κατάποση και είχε το μισό βάρος από τα άλλα αδέρφια του.

Η ιδιοκτήτρια του είχε χορηγήσει αντιβίωση για 7 ημέρες χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Κατά την εξέταση παρατηρήσαμε ότι επιπλέον εμφάνιζε σύνδρομο Horner που χαρακτηρίζεται από ενόφθαλμο, μύση, και προβολή της νηκτικής μεμβράνης.

Στην εξέταση του φάρυγγα (υπό γενική αναισθησία) παρατηρήσαμε ένα ευμεγέθη ρινοφαρυγγικό πολύποδα, ο οποίος και αφαιρέθηκε χειρουργικά.

Παρατηρήστε το μεγάλο μέγεθός του σε σχέση με το γατάκι!!