Όγκος του θυροειδούς αδένα σε σκύλο

case 2   case 2 2

Τα νεοπλάσματα του θυροειδούς δεν είναι τόσο συχνά στην κλινική πράξη. Ο σκύλος της φωτογραφίας , ο Argo (10 ετών, αρσενικό, ακαθόριστη φυλή) εμφάνιζε βήχα, δυσκολία στην κατάποση και στην ψηλάφηση υπήρχε μια "διόγκωση" στην περιοχή του λαιμού.

Η πιθανότερη διάγνωση για έναν τέτοιο όγκο, σ'αυτή την περιοχή, ήταν το νεόπλασμα του θυροειδούς. Συνήθως είναι εξαιρετικά κακοήθεις όγκοι με διηθήσεις στους γύρω ιστούς (τραχεία, καρωτίδα, παλίνδρομο λαρρυγγικό νεύρο).

Εδώ ο όγκος ήταν σε κάψα, πράγμα που βοήθησε πολύ στην χειρουργική αφαίρεσή του, χωρίς να προκληθεί κάποια βλάβη στους γύρω ιστούς και κυρίως χωρίς επιπλοκές για τον Argo.