Γαστροοισοφαγικός εγκολεασμός

case 7 0   case 7 1   case 7 3

Η γάτα που φαίνεται στην πρώτη ακτινογραφία δεν έτρωγε και διαρκώς έκανε κινήσεις κατάποσης. Παράλληλα είχε μια αυξημένη σιελλόροια ενώ τα κόπρανά της ήταν μαύρου χρώματος.

Στην απλή ακτινογραφία φάνηκε μία διόγκωση δίπλα στο διάφραγμα που μας έδωσε μια πρώτη υποψία για το τι συμβαίνει. Στην συνέχεια χορηγήσαμε σκιαγραφική ουσία για να σιγουρευτούμε! Στην δεύτερη ακτινογραφία φαίνεται η διόγκωση μπροστά ακριβώς από το στομάχι.

Πρόκειται για έναν γαστροοισοφαγικό εγκολεασμό όπου από ένα μεγαλύτερο, από το συνηθισμένο, άνοιγμα του διαφράγματος προπίπτει ένα τμήμα του στομάχου μέσα στο θώρακα.

Η τρίτη ακτινογραφία είναι μετά το χειρουργείο στο οποίο μικρύναμε το άνοιγμα αυτό του διαφράγματος, συρράψαμε τον οισοφάγο εκεί ώστε να μην προπίπτει και τέλος έγινε και γαστροπηξία δηλ. συρραφή του στομάχου στο κοιλιακό τοίχωμα ώστε να είναι καθηλωμένος.