Πυοθώρακας σε γάτα

case 9  case 9 1

Ο πυοθώρακας είναι μια βαριά σηπική λοίμωξη στην οποία συλλέγεται πύον γύρω από τον πνεύμονα. Είναι αρκετά σύνηθες στις γάτες. Η νοσηλεία αυτών των ζώων είναι πολυήμερη και χρειάζονται εντατική παρακολούθηση.

Στην φωτογραφιά φαίνεται ο καθετήρας θωρακοστομίας από τον οποίο γίνονται συχνές εκπλύσεις της θωρακικής κοιλότητας.