Όγκοι του σπλήνα

case 11   case 11 1 
Οι όγκοι του σπλήνα είναι από τους όγκους που ΔΕΝ δίνουν συμπτώματα παρά μόνο όταν αρχίσουν να παίρνουν μεγάλες διαστάσεις ή όταν - χειρότερα - αρχίζουν και αιμορραγούν. Η αιμορραγία από τους όγκους αυτούς συνήθως είναι αιφνίδια και μαζική.
Συνήθως είναι κακοήθεις (εικ.1) αλλά μπορεί να είναι και καλοήθεις (εικ.2) όπως αυτός που αφαιρέσαμε από την Άρτεμη, ένα ημίαιμο cocker.