Βασική Οφθαλμολογία

Στο ιατρείο μας προσφέρουμε υπηρεσίες βασικής οφθαλμολογίας. Στην προσπάθειά μας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στα κατοικίδια μας επενδύσαμε σε βασικό διαγνωστικό οφθαλμιατρικό εξοπλισμό όπως οφθαλμοσκόπια άμεσης και έμμεσης βυθοσκόπησης καθώς και τονόμετρο.

- Η έμμεση οφθαλμοσκόπηση είναι μια απαραίτητη εξέταση για την διάγνωση: 
  • των παθήσεων τουαμφιβληστροειδούς πχ. προοδευτική ατροφία του αμφιβληστροειδούς
  • αλλοιώσεων του υαλώδους 
  • παθήσεων του φακού, όπως ο καταρράκτης
Οφθαλμολογία 1
- Η τονομέτρηση είναι μια εξέταση που ελέγχει την πίεση του ματιού (ενδοφθάλμια πίεση). Είναι απαραίτητη για την διάγνωση του γλαυκώματος (υψηλή ενδοφθαλμια πίεση) που οδηγεί σε τύφλωση αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα.

- Στην χειρουργική του οφθαλμού αντιμετωπίζουμε: 

  • Παθήσεις των βλεφάρων όπως εντρόπιο, εκτρόπιο, όγκοι των βλεφάρων
  • Χειρουργική αποκατάσταση των παθήσεων του αδένα της νηκτικής μεμβράνης (όπως την υπερπλασία του αδένα, Cherie eye) 
Οφθαλμολογία 2