Ακτινογραφίες

aktinografikoΟι ακτινογραφίες είναι ένα απαραίτητο διαγνωστικό εργαλείο στην καθημερινή πράξη. Μας βοηθούν στην εκτίμηση του μεγέθους και της θέσης κάθε οργάνου του σώματος. Στον θώρακα πραγματοποιούνται συνήθως δύο λήψεις, όπου είναι εφικτό, μια πλάγια και μια κοιλιοραχιαία για την εκτίμηση των πνευμόνων, της καρδιάς και των αγγείων της καθώς και του διαφράγματος. Στην κοιλιά βοηθούν στην εκτίμηση της θέσης και του μεγέθους των ενδοκοιλιακών οργάνων καθώς και στην απεικόνιση ακτινοσκιερών ή άλλων ξένων σωμάτων. Τέλος η ακτινογραφία είναι βασικό εργαλείο για την διάγνωση ορθοπεδικών και νευρολογικών παθήσεων.

Στο ιατρείο μας δίνουμε μεγάλη σημασία στην λήψη ακτινογραφιών που θα είναι διαγνωστικές και ακριβείας. Αποφεύγονται έτσι οι άσκοπες λήψεις και η πολλαπλή έκθεση σε ακτινοβολία τόσο του ζώου όσο και του ιδιοκτήτη.


Πίσω στις Υπηρεσίες