Αναισθησία

Η ασφάλεια στην αναισθησία, κατά την διάρκεια του χειρουργείου είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Τα πολύ νεαρά ζώα, τα υπερήλικα, καθώς και αυτά με ιστορικό κάποιας πάθησης (πχ. της καρδιάς, του ήπατος κτλ.) έχουν ιδιαιτέρες απαιτήσεις στην αναισθησία. Τα αναισθητικά πρωτόκολλα, η αναλγησία, η χρήση αναισθητικής μηχανής και εισπνευστικών αερίων εξασφαλίζουν το ασφαλέστερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σε κάθε ζώο κατά την διάρκεια μιας επέμβασης ελέγχονται οι βασικές ζωτικές παράμετροι όπως οι αναπνοές, το καρδιογράφημα, οξυγόνωση του αίματος, συγκέντρωση CO2, πιέσεις αίματος και θερμοκρασία σε monitor αναισθησίας με δυνατότητα ακόμη και καταγραφής.

Ακόμη και μετεγχειρητικά υπάρχει έλεγχος στους κλωβούς νοσηλείας, μας ενώ υπάρχει και ακόμη και δυνατότητα χορήγησης οξυγόνου.

Για εμάς η αναισθησία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο έχουμε επενδύσει για να προσφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.


Πίσω στις Υπηρεσίες