Επείγοντα

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών επενδύσαμε σε:

• Διαγνωστικές λύσεις που δίνουν άμεσα, γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα (εξετάσεις αίματος, ηλεκτρολύτες, αέρια αίματος) οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

• Τεχνικές (με σεμινάρια, συνέδρια και συνεχή επιμόρφωση),

• Ιατρικές συσκευές (φιάλες οξυγόνου, monitors, καρδιογράφημα, αντλίες χορήγησης υγρών) και τέλος

• Αναλώσιμα υλικά επείγουσας θεραπευτικής (καθετήρες θωρακοστομίας κα) με μοναδικό στόχο την καλύτερη και πιο άμεση αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.


Πίσω στις Υπηρεσίες